Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Cine – μαθήματα 2008-2009

Εξελίσσουμε την υπάρχουσα δράσης μας για τον κινηματογράφο σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άξονα τα οπτικοαουστικά στην εκπαίδευση.

Ομάδα στόχου : οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναζητούν τρόπους να ακούσουν και να δουν προτάσεις σε δυο βασικά επίπεδα.

Α. Ταινίες με χαρακτηριστικά παιδαγωγικά. Ταινίες με θέματα όπως η λειτουργία της κοινωνίας, η ιστορία, οι τέχνες, η οικολογία, ο πολιτισμός. Ταινίες που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους θεατές σ΄ αυτά τα ζητήματα και να τους εκπαιδεύσουν έτσι ώστε να είναι καχύποπτοι και δύσπιστοι θεατές και, τελικά, υποψιασμένοι πολίτες.

Β. Βασικές γνώσεις για να μπορέσουν να εντάξουν τα σύγχρονα μέσα (ψηφιακή φωτογραφία, βιντεοκάμερα, H/Y κτλ) σε ένα δημιουργικό παιγνίδι με την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Διοργάνωση συναντήσεων - συζητήσεων με τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη οργάνωση μιας διαδικασίας τέτοιας που θα δίνει απαντήσεις σε υπαρκτά ερωτήματα γύρω από τα οπτικοαουστικά στο σύγχρονο σχολείο..

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα με θέμα «Ο Κινηματογράφος στην εκπαίδευση» προσπαθώντας αναδείξουμε το πόσο αλλά και το πώς μπορούν οι οπτικοαουστικές μέθοδοι να λειτουργήσουν μέσα στο σύγχρονο σχολείο.


Στόχοι Σχεδίου Δράσης


Έρευνες των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι οι Έλληνες δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σινεμά. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για να γνωρίσουν οι νέοι τον κινηματογράφο. Η επιλογή τηλεόραση αποτελεί μια εύκολη λύση ψυχαγωγίας με τα χαμηλής ποιότητας προγράμματα, διαμορφώνει ένα πλαίσιο απαξίωσης για την τέχνη του κινηματογράφου, ενώ το σχολείο προσφέρει ελάχιστες ευκαιρίες στους μαθητές για να γνωρίσουν την ιστορία, τη γλώσσα και την αισθητική του κινηματογράφου.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα όταν αναφέρονται σε μαθητές σχολείων της περιφέρειας όπου τόσο οι ευκαιρίες όσο και τα μέσα είναι περιορισμένα.

Από την άλλη θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος να δουλέψεις με παιδιά είναι να μπορέσεις, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να δράσεις ως καταλύτης εκεί που τα παιδιά δέχονται τα μέγιστα ερεθίσματα.

Ουσιαστικά το σχέδιο αποσκοπεί :

Στην ψηφιακή σύγκληση: Στην εξοικείωση του νέου ανθρώπου με τις δυνατότητες του διαδικτύου, στον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα και τη διαδραστικότητα.

Στην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων και την αναγορεύσει του σε κοινωνική αξία με ιδιαίτερη δυναμική, που ενισχύει την συλλογική και ατομική πολιτιστική τους έκφραση και δημιουργία.

Oυσιαστικά χρησιμοποιούμε τον κινηματογράφο ως όχημα από την μια για την ενημέρωση γύρω από την διαδικασία παραγωγής της 7ης τέχνης αλλά και για την ευαισθητοποίηση των μικρών μας φίλων γύρω από διάφορους κοινωνικούς προβληματισμούς.


Προτεινόμενες Ενέργειες Δράσης

Α) Ενημέρωση σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση της δράσης.

Β) Διοργάνωση προβολών ταινιών παιδαγωγικού κινηματογράφου για τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Γ) Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ο Κινηματογράφος στην εκπαίδευση»

Δ) Διοργάνωση εργαστηρίων με ειδικούς του κινηματογράφου οι οποίοι θα βοηθήσουν δασκάλους – καθηγητές – μαθητές ώστε να μπορούν να εκφραστούν με οπτικοαουστικά μέσα.

Ε) Τα παιδιά μετά που βλέπουν τις ταινίες στην κινηματογραφική αίθουσα και παρακολουθούν τα «μαθήματα» των κινηματογραφιστών προχωρούν μαζί μας σε μια συντονισμένη δράση κατά την οποία θα εργαστούν σε ένα θέμα είτε με photo – show είτε με ταινίες μικρού μήκους και που θα παρουσιάσουμε σε μια εκδήλωση-γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ζ) Συνεντεύξεις τύπου, δελτία τύπου, δημοσιεύσεις, πρόκληση εκπομπών σε τοπικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Η) Δημιουργία εφημερίδας η οποία θα κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και θα επιδιώκει την δημοσιοποίηση-διάχυση της δράσης αλλά και την καταγραφή των εντυπώσεων όσων συμμετέχουν στη δράση.

Η ποιότητα της Δράσης

Πιστεύοντας ότι η συνήθεια της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας είναι, πρωτίστως, θέμα εκπαίδευσης και πολιτισμού που πρέπει να οικοδομείται από τη νεαρή κιόλας ηλικία, στόχος είναι η εκπαίδευση των μαθητών στην 7η τέχνη. Έτσι ο συνδυασμός επιλεγμένων κινηματογραφικών προτάσεων που θα δουν τα παιδιά και η εμπλοκή τους στην παραγωγή κινηματογραφικού προϊόντος εκτός από το να προσφέρει απόλαυση, μπορεί, ακόμη, να οξύνει το κριτικό πνεύμα του ατόμου και να το ευαισθητοποιήσει σε πολυάριθμα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: